Cài đặt Auto Call

Mô tả:
- Auto Call là chức năng cho phép thực hiện cuộc gọi điện thoại từ tổng đài đến số điện thoại khách hàng.
- Thay vì phải có đội ngũ Telesale gọi trực tiếp cho khách để tư vấn hoặc xác nhận đơn đặt hàng. Thì với chức năng Auto Call, thệ thống sẽ tự động làm việc đó.
- Có thể thiết lập gọi lại nhiều lần khi khách hàng bận hoặc không nghe máy.
- Có thể thiết lập gọi vào những khung giờ nào để tránh làm phiền khách hàng.
- Đặc biệt, có thể nhận diện phím tương tác từ điện thoại khách hàng: Ví dụ bạn có thể cài đặt nhấn phím 1 là xác nhận, phím 0 là hủy đơn hàng.
- Hệ thống sẽ dựa vào kết quả nhận được đưa ra báo cáo chi tiết với từng lần gọi đối với từng đơn hàng.

Để sử dụng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp phần mềm

Chi Nhánh
Loại cuộc gọi
Khung Giờ Gọi
Đến
   
Mã cuộc gọi    
Gọi Sau Phút (0 là gọi ngay lập tức)