Danh mục khách hàng


Xử lý ID Tên Khách Hàng Địa Chỉ Tỉnh Q. Huyện Số ĐT FaceBook Email Nhóm KH Tính điểm từ Tổng tiền hàng Tiền Tích Lũy Công Nợ