DANH MỤC HÀNG HÓA

Tên HH Mã HH Nhóm HH Giá Bán Giá Vốn Giảm Giá Số Lượng Ghi Chú Xử lý