Báo cáo khách hàng bị mất


Tổng số tiền khách đã mua

Tổng số khách

- Khách hàng sau 1 thời gian không mua hàng (3 tháng, 6 tháng...) thì có thể được xem là bị mất.
- Với báo cáo này, bạn có thể biết chính xác họ là ai và họ có phải là khách hàng tiềm năng không.

- Hoặc bạn có thể xem chính xác bạn bị mất khách hàng ở Tỉnh thành nào nhiều nhất.
- Từ đó bạn có thể ra chiến dịch để kéo họ quay trở lại cửa hàng bằng các hình thức CSKH.

Tên KH Số ĐT Tỉnh Quận Huyện Địa Chỉ Giới Tính Nhóm KH FaceBook Ngày Sinh Số Tiền Ngày Mua Cuối