Báo cáo chi phí vận chuyển


Tổng doanh số

Tổng cước shop thu

Tổng cước shop trả

Phí ship / Doanh số

Phí trung bình shop thu

Cước vận chuyển

Phí ship / Lợi nhuận

Phí trung bình shop trả

Cước thu hộ

ID Số BL Thời gian Tên KH Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ Số tiền Lợi nhuận Phí ship Cước dịch vụ Cước COD Chênh lệch