Báo cáo bán hàng


Doanh số
Doanh số: COD:
Giảm giá: Bank:
Tại quầy: Ship:
Giá vốn:    
Lợi nhuận:    
Tiền / chi phí
Tổng thu:
Tiền mặt:
Tổng chi:
Tiền mặt:
Trả NCC:
Tổng quát
Đơn hàng:
Sản phẩm:
Online:
Mất mã:
   
Danh sách biên lai bán hàng
ID Tình trạng Tên NV Số biên lai Thời gian Số tiền Thanh toán Shipper Xử lý
Thời gian SL Đơn hàng SL Sản phẩm Số tiền Giảm giá Giá vốn Lợi nhuận
Danh sách sản phẩm đã bán
Tên SP Mã SP Đơn giá SL SL trả #